Cybersecurity 
Assessment

Is uw organisatie voorbereid om een cyberattack te doorstaan?

Cybercriminelen ontwikkelen voortdurend geavanceerde technieken om aanvallen mee uit te voeren. De behoefte om effectieve securitystrategieën te implementeren groeit met de dag. Naarmate organisaties meer afhankelijk zijn van informatietechnologie nemen de risico’s toe. Een hoger risico vraagt om een model voor risicobeheersing. In de Verenigde Staten heeft de overheid in samenwerking met het bedrijfsleven en de academische wereld, het Cybersecurity Framework ontwikkeld. Het Cybersecurity Framework is ontwikkeld in het kader van cyberterrorisme om organisaties te ondersteunen bij het in kaart brengen van hun integrale digitale weerbaarheid.

Is uw organisatie voorbereid om een cyberattack te doorstaan?

Cybercriminelen ontwikkelen voortdurend geavanceerde technieken om aanvallen mee uit te voeren. De behoefte om effectieve securitystrategieën te implementeren groeit met de dag. Naarmate organisaties meer afhankelijk zijn van informatietechnologie nemen de risico’s toe. Een hoger risico vraagt om een model voor risicobeheersing. In de Verenigde Staten heeft de overheid in samenwerking met het bedrijfsleven en de academische wereld, het Cybersecurity Framework ontwikkeld. Het Cybersecurity Framework is ontwikkeld in het kader van cyberterrorisme om organisaties te ondersteunen bij het in kaart brengen van hun integrale digitale weerbaarheid.

Verbeter de digitale weerbaarheid van uw organisatie

Het Data4 Cybersecurity Assessment is een risicobeoordeling. Het gaat over het inzicht, begrijpen, beheren, en mitigeren van risico’s. Dit is een cruciaal onderdeel van een risico management strategie binnen een organisatie. Het Cybersecurity Assessment vormt de basis voor evenwichtig securitybeleid, laat zien waar directe progressie mogelijk is en geeft richting aan investeringsvraagstukken. Een groot voordeel van deze methode is dat het relatief weinig inspanning van de opdrachtgever vraagt en het onderzoek in een kort tijdsbestek kan worden uitgevoerd. De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd in een rapport. Voor management is dit een belangrijk instrument bij het opstellen van het (cyber-) securityprogramma dat zorgt voor een grotere mate van digitale weerbaarheid en vergroting van bewustwording.

don’t hope for the best, prepare for the worst

Het Data4 Cybersecurity Assessment

de voordelen

Basis voor cybersecurity risico-management

Input voor het security programma

Bewust wording  van zaken die in belang zijn voor de digitale weerbaarheid

Bepalen van de quick-wins

Geeft richting aan proces naar digitale weerbaarheid

Vertaling van security investeringen naar zichtbaar resultaat

Het Data4 Cybersecurity Assessment

de voordelen

Basis voor cybersecurity risico-management
Input voor het security programma
Bewust wording  van zaken die in belang zijn voor de digitale weerbaarheid
Bepalen van de quick-wins
Geeft richting aan proces naar digitale weerbaarheid
Vertaling van security investeringen naar zichtbaar resultaat

ONZE KLANTEN