INTENS
GENIETEN
VAN ICT?

Wij ook

Privacy Verklaring

Over Data4

Data4 Information Technology BV, gevestigd aan de Luxemburglaan 33, 6199 AM Maastricht-Airport, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De Functionaris Gegevensbescherming van Data4 is te bereiken via functionarisgegevensbescherming@data4.nl

Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en houden ons bij de verwerking hiervan aan de AVG en de UAVG. Indien er geen gerechtvaardigd belang, uitvoering van een overeenkomst of een wettelijke verplichting ten grondslag ligt aan de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u altijd toestemming voor de verwerking.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 augustus 2022.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens

  • Handelsnaam
  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Vestigingsadres en Postadres
  • KvK-nummer
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
  • Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer
  • IP-adres en informatie verkregen uit cookies en vergelijkbare trackingtechnologie die op onze websites wordt gebruikt, van uw gebruik van onze websites.

Wij verwerken de volgende bijzondere persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via functionarisgegevensbescherming@data4.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Verder verwerken wij enkel bijzondere persoonsgegevens als u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende redenen (doeleinden)

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de volgende redenen verwerken we de persoonsgegevens

Contact
Heeft u contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail of via ons contactformulier dan gebruiken we de verstrekte gegevens om te kunnen reageren op uw bericht.

Sales
Wij gebruiken uw gegevens om u te informeren over onze diensten en producten en over mogelijke wijzigingen hieromtrent.

Offertes
We gebruiken uw bedrijfs- en persoonsgegevens om een gerichte offerte te sturen.

Overeenkomst
Als er een overeenkomst tot stand is gekomen gebruiken wij uw gegevens om bijvoorbeeld te kunnen bellen of emailen om onze dienstverlening uit te voeren.

Facturatie
Wij gebruiken uw naam, (e-mail)adres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling verwerken we tevens uw bankrekeningnummer en de naam van de rekeninghouder.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Data4 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Sommige gegevens kennen een wettelijke minimum bewaartermijn die wij in acht zullen nemen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Data4 gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Data4 gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meten.

De beveiliging van uw persoonsgegevens

Data4 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met functionarisgegevensbescherming@data4.nl

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Data4 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar functionarisgegevensverwerking@data4.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij een extra check doen door bijvoorbeeld het verzoek te doen vanaf een bij ons bekend e-mailadres of door u enkele vragen te laten beantwoorden waardoor wij zeker weten dat u bent wie u zegt dat u bent.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Data4 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Check daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.